Το ερασιτεχνικό δίπλωμα χρειάζεται ανανέωση όταν ο κάτοχος κλείσει το 65ο έτος της ηλικίας του και έπειτα κάθε 3 χρόνια.
Το επαγγελματικό δίπλωμα χρειάζεται ανανέωση κάθε 5 χρόνια και όταν ο κάτοχος κλείσει των 65ο έτος της ηλικίας του κάθε 3 χρόνια.

Όλα τα ερασιτεχνικά διπλώματα που εκδόθηκαν από το 2013 και μετά ανανεώνονται κάθε 15 χρόνια.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
1. 4 φωτογραφίες έγχρωμες τύπου Διαβατηρίου (4x6cm). (Προσοχή: χωρίς γυαλιά – αποτυπώματα).

2. Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητα-Διαβατηρίου σε ισχύ.

3. Το δίπλωμα.

4. Α.Φ.Μ.

5. Βιβλιάριο Υγείας.

6. Αίτηση – Υπεύθυνη δήλωση για το μόνιμο της κατοικίας και την περιγραφή αιτήματος
(Δίνεται από τη σχολή-επικυρωμένη από ΚΕΠ ή Αστυνομία).

7. Αίτηση εκτύπωσης άδειας οδήγησης . (Δίνεται από τη σχολή-επικυρωμένη από ΚΕΠ ή Αστυνομία)

8. Παράβολο 50€ (2×25) από Δημόσιο Ταμείο για παθολόγο – οφθαλμίατρο και 20€ (2×10) για αμοιβή των ιατρών

9. Παράβολο 30€ από Δημόσιο Ταμείο για έκδοση νέου διπλώματος.

10. Παράβολο 9,02€ για την παραλαβή διπλώματος (από δημόσιο ταμείο).

 

Η ΣΧΟΛΗ ΜΑΣ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΗΝ ΟΛΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

1. 2 φωτογραφίες έγχρωμες τύπου Διαβατηρίου (4x6cm). (Προσοχή: χωρίς γυαλιά – αποτυπώματα).
2. Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητα-Διαβατηρίου σε ισχύ.
3. Το δίπλωμα.
4. Α.Φ.Μ.
5. Αίτηση – Υπεύθυνη δήλωση για το μόνιμο της κατοικίας και την περιγραφή αιτήματος. (Δίνεται από τη σχολή-επικυρωμένη από ΚΕΠ ή Αστυνομία).
6. Αίτηση εκτύπωσης άδειας οδήγησης . (Δίνεται από τη σχολή-επικυρωμένη από ΚΕΠ ή Αστυνομία)
7. Παράβολο 30€ από Δημόσιο Ταμείο για έκδοση νέου διπλώματος.

 

Η ΣΧΟΛΗ ΜΑΣ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΗΝ ΟΛΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Τι θα χρειαστείτε σε περίπτωση που χάσατε ή σας κλέψανε την κάρτα ταξί:

ΑΠΩΛΕΙΑ ‘Η ΚΛΟΠΗ
ΚΑΡΤΑΣ ΤΑΞΙ

 • Χαρτί από την αστυνομία
 • Ταυτότητα
 • Δίπλωμα
 • 2 Φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου
 • Παράβολο 50 ευρώ για απώλεια κάρτας ταξί

ΑΠΩΛΕΙΑ ‘Η ΚΛΟΠΗ ΜΕ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΚΑΡΤΑΣ ΤΑΞΙ ΜΗ ΛΗΓΜΕΝΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΤΑΞΙ

 • Χαρτί από την αστυνομία
 • Ταυτότητα
 • Δίπλωμα
 • Παράβολο 50 ευρώ για απώλεια κάρτας ταξί
 • 30 ευρώ (3×10) για γιατρούς (Παθολόγο,Οφθαλμίατρο,Ψυχίατρο)

ΑΠΩΛΕΙΑ ‘Η ΚΛΟΠΗ ΚΑΡΤΑΣ ΤΑΞΙ ΜΕ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΜΕ ΛHΓΜΕΝΗ ΚΑΡΤΑ ΤΑΞΙ

 • Χαρτί από την αστυνομία
 • Ταυτότητα
 • Δίπλωμα
 • Παράβολο 50 ευρώ για απώλεια κάρτας ταξί
 • 30 ευρώ (3×10) για γιατρούς (Παθολόγο,Οφθαλμίατρο,Ψυχίατρο)

 

Αν έχει λήξει έως 6 μήνες τότε θα χρειαστεί

 • Παράβολο 50 ευρώ
 • 30 ευρώ (3×10) για γιατρούς (Παθολόγο,Οφθαλμίατρο,Ψυχίατρο)

Αν έχει λήξει από 6 μήνες έως 5 χρόνια τότε θα χρειαστεί

 • Πενταπλάσιο παράβολο x5 δηλαδή 250 ευρώ
 • 30 ευρώ (3×10) για γιατρούς (Παθολόγο,Οφθαλμίατρο,Ψυχίατρο)

Αν έχει λήξει από 5 χρόνια και άνω

 • Θα πρέπει να δώσετε εξετάσεις από την αρχή

Εάν χάσατε την άδεια οδήγησης αυτοκινήτου (απώλεια, κλοπή) και δεν παρακρατείτε από οποιαδήποτε Δημόσια ή Δημοτική αρχή, μπορείτε να καταθέσετε δικαιολογητικά για επανέκδοση της αδείας.ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 •  2 φωτογραφίες έγχρωμες τύπου Διαβατηρίου (4x6cm). (Προσοχή: χωρίς γυαλιά – αποτυπώματα).
 • Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητα-Διαβατηρίου σε ισχύ.
 • Α.Φ.Μ.
 • Αίτηση – Υπεύθυνη δήλωση για το μόνιμο της κατοικίας και την
  περιγραφή αιτήματος.
  (Δίνεται από τη σχολή-επικυρωμένη από ΚΕΠ ή Αστυνομία).
 • Αίτηση εκτύπωσης άδειας οδήγησης. (Δίνεται από τη σχολή-επικυρωμένη από ΚΕΠ ή Αστυνομία)
 • Παράβολο 30€  από Δημόσιο Ταμείο για έκδοση νέου διπλώματος.
 • Παράβολο 9,02€  για την παραλαβή διπλώματος (από δημόσιο ταμείο).
 • Παράβολο 30€  από Δημόσιο Ταμείο για απώλεια διπλώματος.

 

Η ΣΧΟΛΗ ΜΑΣ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΗΝ ΟΛΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Η ειδική άδεια οδηγού ταξί ανανεώνεται κάθε 5 χρόνια.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ.
1. 5 φωτογραφίες έγχρωμες.
2. Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητα-Διαβατηρίου σε ισχύ.
3. Φωτοτυπία διπλώματος και από τις δύο όψεις.
4. Α.Φ.Μ.
5. Αίτηση – Υπεύθυνη δήλωση για το μόνιμο της κατοικίας, την περιγραφή αιτήματος και για την έκδοση Ποινικού Μητρώου. (Δίνεται από τη σχολή-επικυρωμένη από ΚΕΠ ή Αστυνομία).
6. Ειδική άδεια οδηγού ταξί (Την πρωτότυπη).
7. Παράβολο 50€ για την επανέκδοση ειδικής κάρτας (από δημόσιο ταμείο).
8. 30€ (3×10€) για Παθολόγο,Οφθαλμίατρο και Ψυχίατρο.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ.

1. Το δίπλωμα οδήγησης πρέπει απαραίτητα να είναι σε ισχύ.
2. Η Ειδική Άδεια Οδηγού Ταξί ανανεώνεται μόνο στην υπηρεσία που έχει εκδοθεί.
3. Εάν η άδεια είναι ληγμένη για χρονικό διάστημα άνω των 6 μηνών, τότε υποβάλλεται το Πενταπλάσιο σε πόσο Αποδεικτικό είσπραξης δημοσίου ταμείου
4. Εάν η άδεια είναι ληγμένη για χρονικό διάστημα άνω των 5 ετών, τότε ο κάτοχος είναι υποχρεωμένος να ξαναδώσει εξετάσεις για την επανέκδοση της.

 

Η ΣΧΟΛΗ ΜΑΣ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΗΝ ΟΛΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Η κάρτα ηλεκτρονικού ταχογράφου ανανεώνεται κάθε 5 χρόνια.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

1. Ψηφοποιημένη φωτογραφία και υπογραφή
2. Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητα-Διαβατηρίου σε ισχύ.
3. Φωτοτυπία διπλώματος και από τις δύο όψεις.
4. Αίτηση – Υπεύθυνη δήλωση για το μόνιμο της κατοικίας και την περιγραφή αιτήματος. (Δίνεται από τη σχολή-επικυρωμένη από ΚΕΠ ή Αστυνομία).
5. Παράβολο 150€ από Εθνική Τράπεζα.

 

 

Η ΣΧΟΛΗ ΜΑΣ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΗΝ ΟΛΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

1. Εξουσιοδότηση σε υπάλληλο μας από τον αγοραστή και τον πωλητή. (Δίνεται από τη σχολή-επικυρωμένη από ΚΕΠ ή Αστυνομία).
2. Φωτοτυπία ταυτότητας αγοραστή και πωλητή.
3. Άδεια κυκλοφορίας του αυτοκινήτου ή της μοτοσυκλέτας.
4. ΚΤΕΟ σε ισχύ.
5. Παράβολο ανάλογα με τα κυβικά.

 

Η ΣΧΟΛΗ ΜΑΣ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΗΝ ΟΛΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

1. Αίτηση

2. Πιστοποιητικό υγείας (παθολόγου) με σφραγισμένη φωτογραφία

3. Δύο (2) φωτογραφίες

4. Φωτοτυπία διπλώματος οδήγησης (αν υπάρχει)

5. Φωτοτυπία Α.Δ.Τ.

 

Η ΣΧΟΛΗ ΜΑΣ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΗΝ ΟΛΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Α. Για κάτοχο ερασιτεχνικού/επαγγελματικού  διπλώματος.

 

1. 5 φωτογραφίες έγχρωμες τύπου Διαβατηρίου (4x6cm).
(Προσοχή: χωρίς γυαλιά – αποτυπώματα).

2. Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητα-Διαβατηρίου σε ισχύ.

3. Φωτοτυπία διπλώματος και από τις δύο όψεις.
(Επικυρωμένη από ΚΕΠ ή Αστυνομία).

4. Αριθμός Α.Φ.Μ.

5. Βιβλιάριο Υγείας

6. Αίτηση – Υπεύθυνη δήλωση για το μόνιμο της κατοικίας, την περιγραφή αιτήματος και για την έκδοση Ποινικού Μητρώου.
(Δίνεται από τη σχολή-επικυρωμένη από ΚΕΠ ή Αστυνομία).

7. Αίτηση για συμμετοχή στις εξετάσεις

8. Παράβολο για συμμετοχή στις εξετάσεις αξίας 20 ευρώ

9. Βεβαίωση οφθαλμίατρου, παθολόγου και ψυχιάτρου αξίας 30 Ευρώ (10€/10€/10€ αντίστοιχα).

10. Παράβολο για την έκδοση ειδικής κάρτας (από δημόσιο ταμείο) αξίας 50 Ευρώ.

11. Απολυτήριο δημοτικού γεννηθείς έως 1969

12. Απολυτήριο γυμνασίου ή λυκείου γεννηθείς από 1969 και μετά.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

1. Ο υποψήφιος πηγαίνει σε γιατρούς (οφθαλμίατρο, παθολόγο και ψυχίατρο) που έχουν    σύμβαση με το υπουργείο μεταφορών.
2. Καταθέτει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στο Υπουργείο Μεταφορών για την έκδοση κάρτας υποψήφιου οδηγού ταξί.
4. Προγραμματίζει ημερομηνία για την γραπτή εξέταση.

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

Ο υποψήφιος οδηγός ταξί θα εξεταστεί γραπτός στα εξής ερωτηματολόγια:

α. Ερωτηματολόγιο για απόκτηση ειδικής αδείας οδηγού ταξί με τα εξής θέματα:

Κανονισμοί, Α΄ Βοήθειες, Τεχνικά Θέματα, Τοπικά Θέματα κλπ.

Η σχολή μας αναλαμβάνει και τα 3 στάδια της διαδικασίας.

-> Σας καθοδηγούμε στην συλλογή και συμπλήρωση των δικαιολογητικών.

->   Εκδίδουμε την κάρτα υποψήφιου οδηγού ταξί.
-> Σας προετοιμάζουμε για τις γραπτές εξετάσεις και προγραμματίζουμε την ημερομηνία εξέτασης.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

 • O αιτών να έχει κλείσει το 21ο έτος της ηλικίας του και να έχει στην κατοχή του το δίπλωμα τουλάχιστον για δύο χρόνια.
 • Nα μην εργάζεται σε δημόσια υπηρεσία.
 • Πρέπει να έχει καθαρό ποινικό μητρώο τύπου Α.