ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ Π.Ε.Ι ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ ΓΙΑ ΚΑΤΟΧΟ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑ ΤΙΣ 9/9/2008 ΜΕ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ

 • 2 φωτογραφίες έγχρωμες τύπου Διαβατηρίου (4x6cm). Προσοχή: χωρίς γυαλιά – αποτυπώματα).
 • Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας-Διαβατηρίου σε ισχύ.
  Σε περίπτωση που ο αιτών δεν είναι Έλληνας υπήκοος προσκομίζεται άδεια διαμονής ή παραμονής η οποία πρέπει να είναι σε ισχυ 185 ημερες.
 • Α.Φ.Μ.
 • Φωτοτυπία και από τις δύο όψεις της κατεχόμενης ισχύουσας άδειας οδήγησης Δ1 ή Δ ή Δ1 + Ε ή Δ + Ε * ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΛΗΓΜΕΝΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΚΑΝΟΥΜΕ ΚΑΙ ΑΝΑΝΕΩΣΗ )
 • Αίτηση – Υπεύθυνη δήλωση για το μόνιμο της κατοικίας και την περιγραφή αιτήματος.
  (Δίνεται από τη σχολή-επικυρωμένη από ΚΕΠ ή Αστυνομία).
 • Αίτηση εκτύπωσης άδειας οδήγησης
  (Δίνεται από τη σχολή-επικυρωμένη από ΚΕΠ ή Αστυνομία)
 • Παράβολο 30 € από Δημόσιο Ταμείο για έκδοση νέου διπλώματος.
 • Παράβολο 20 € για κάθε προγραμματισμό θεωρητικής και πρακτικής εξέτασης από Δημόσιο Ταμείο.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΕΙ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ ΠΡΙΝ ΤΙΣ 9/9/2008 ΜΕ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ

 • 2 φωτογραφίες έγχρωμες τύπου Διαβατηρίου (4x6cm). Προσοχή: χωρίς γυαλιά – αποτυπώματα).
 • Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας-Διαβατηρίου σε ισχύ.
  Σε περίπτωση που ο αιτών δεν είναι Έλληνας υπήκοος προσκομίζεται άδεια διαμονής ή παραμονής η οποία πρέπει να είναι σε ισχύ 185 ημέρες.
 • Α.Φ.Μ.
 • Φωτοτυπία και από τις δύο όψεις της κατεχόμενης ισχύουσας άδειας οδήγησης Δ1 ή Δ ή Δ1 + Ε ή Δ + Ε * ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΛΗΓΜΕΝΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΚΑΝΟΥΜΕ ΚΑΙ ΑΝΑΝΕΩΣΗ )
 • Αίτηση εκτύπωσης άδειας οδήγησης
  (Δίνεται από τη σχολή-επικυρωμένη από ΚΕΠ ή Αστυνομία)
 • Αίτηση – Υπεύθυνη δήλωση
 • Αίτηση χορήγησης ΠΕΙ με περιοδική κατάρτιση.
 • Παράβολο 30 ευρώ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

 • Να έχει την κανονική του διαμονή στην Ελλάδα
 • Να μην κατέχει άλλη άδεια οδήγησης ίδιας κατηγορίας, Ελληνική ή κράτους μέλους της Ε.Ε.
 • Να είναι κάτοχος ισχύουσας άδειας οδήγησης κατηγορίας Δ1 ή Δ ή Δ1+Ε ή Δ+Ε.